Edukacija za biciklističke vodiče

Edukacija za biciklističke vodiče koju provodi Istarska razvojna turistička agencija službeno je ušla u "Popis aktivnosti i potrebnih uvjerenja ili certifikata za pružanje turističkih usluga aktivnog i pustolovnog turizma"

NAJAVA BUDUĆIH EDUKACIJA

EDUKACIJE SU, USLIJED DOGAĐANJA S CORONAVIRUSOM, ODGOĐENE DO DALJNJEGA TE ĆE SVI PRIJAVLJENI POLAZNICI BITI PRAVOVREMENO INFORMIRANI.

Istra - drugi dio edukacije održat će u prvom mogućem terminu.

Sutivan (Brač) - edukacija će se održati u prvom mogućem terminu. Planirana lokacija - Sutivan i okolica. Polaznici zainteresirani za smještaj slobodni su javiti se radi lakše organizacije adekvatnog smještaja.

Točne lokacije održavanja edukacija i ostali detalji bit će javljeni naknadno prijavljenim polaznicima.

Zainteresirani polaznici mogu se javiti emailom na martin@irta.hr.

 

 

Edukacija za biciklističke vodiče koju IRTA d.o.o provodi još od 2008. godine, službeno je ušla u "Popis odgovarajućih uvjerenja odnosno certifikata i uvjeta za obavljanje pojedinih aktivnosti aktivnog ili pustolovnog turizma" sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu.

U skladu sa stavcima 4., 5., 6. i 7. članka 92. Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17) Stručno povjerenstvo pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, koje imenuje ministar turizma Republike Hrvatske, utvrđuje koje se uvjerenje odnosno certifikat smatra odgovarajućim za obavljanje određene aktivnosti iz članka 92. stavka 1. Zakona, te posebne uvjete za obavljanje pojedine aktivnosti aktivnog ili pustolovnog turizma i za organizaciju manifestacija koje uključuju takve aktivnosti. U popis iz stavka 3. članka 92 upisuju se i odobrenja o izvođenju pojedinih programa stručnog obrazovanja aktivnog ili pustolovnog turizma, kao što su odobrenje za provođenje obuke gorskih ili planinskih vodiča te kao što je i edukacija za "Bike vodiče" koja su odobrila nadležna državna tijela odnosno institucije u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi.

IRTA d.o.o. je u edukaciju biciklističkih vodiča uključena od 2008. godine kao jedini takav pružatelj usluga u Hrvatskoj. 2009. godine IRTA je dobila ekskluzivno pravo da održava edukacije s podrškom Hrvatskog biciklističkog saveza (HBS) pri čemu je HBS svim uspješnim polaznicima izdavao licence za biciklističke vodiče. 

Posebnu vrijednost edukaciji dao je novi Priručnik za biciklističke vodiče, službeno katalogiziran i izdan u 2015. (nakon niza godina poboljšavanja), jedini takve vrste u Hrvatskoj, koji se dodjeljuje svim polaznicima edukacije. 

Trajanje edukacije:  5 dana (3+2 dana kroz dva vikenda)

Gradivo obrađeno u edukaciji:
Edukacija obrađuje gradivo kroz teoretski, praktični i terenski rad.

 • Odnos s gostom, oprema vodiča, vođenje grupe;
 • Kartografija, GPS, orijentacija (s vježbama orijentacije na terenu), specijalizirane aplikacije;
 • Izrada turističkih paketa;
 • Osnove fiziologije i prehrane;
 • Prva pomoć;
 • Zakonska regulativa;
 • Osnove o biciklima: vrste, dijelovi, položaj tijela, podešavanje, e-bike;
 • Tehnike vožnje;
 • Poligon;
 • Terenski servis;
 • Destinacijski razvoj outdoor (aktivnog) turizma.

Kroz cijelo vrijeme edukacije rad polaznika vrednovan je u više segmenata (praktično i teoretski), a na kraju se piše završni pismeni ispit. Cjelokupno vrednovanje daje konačnu potvrdu prolaska na edukaciji.

Ako ste zainteresirani za održavanje edukacije na Vašem području, javite se putem emaila info@istria-bike.com ili martin@irta.hr.