Edukacija za biciklističke vodiče


INFORMACIJE O EDUKACIJI

NOVO: edukacija se planira za vikende 15.-17. i 23.-24. ožujka 2024., u Istri. Točnu lokaciju objavit će se naknadno. Pozivaju se zainteresirani za edukaciju da se jave na donji kontakt.


Edukacija za biciklističke vodiče koju IRTA d.o.o provodi još od 2008. godine, službeno je ušla u "Popis odgovarajućih uvjerenja odnosno certifikata i uvjeta za obavljanje pojedinih aktivnosti aktivnog ili pustolovnog turizma" sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu.

U skladu sa stavcima 4., 5., 6. i 7. članka 92. Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17) Stručno povjerenstvo pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, koje imenuje ministar turizma Republike Hrvatske, utvrđuje koje se uvjerenje odnosno certifikat smatra odgovarajućim za obavljanje određene aktivnosti iz članka 92. stavka 1. Zakona, te posebne uvjete za obavljanje pojedine aktivnosti aktivnog ili pustolovnog turizma i za organizaciju manifestacija koje uključuju takve aktivnosti. U popis iz stavka 3. članka 92 upisuju se i odobrenja o izvođenju pojedinih programa stručnog obrazovanja aktivnog ili pustolovnog turizma, kao što su odobrenje za provođenje obuke gorskih ili planinskih vodiča te kao što je i edukacija za "Bike vodiče" koja su odobrila nadležna državna tijela odnosno institucije u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi.

IRTA d.o.o. je u edukaciju biciklističkih vodiča uključena od 2008. godine kao jedini takav pružatelj usluga u Hrvatskoj. 2009. godine IRTA je dobila suglasnost da održava edukacije s podrškom Hrvatskog biciklističkog saveza (HBS) pri čemu se od strane HBS-a svim uspješnim polaznicima izdaju licence za biciklističke vodiče. 

 

Trajanje edukacije: 5 dana (3+2 dana; kroz dva vikenda)

Gradivo obrađeno u edukaciji:
Edukacija obrađuje gradivo kroz teoretski, praktični i terenski rad.

 • Odnos s gostom, oprema vodiča, vođenje grupe;
 • Kartografija, GPS, orijentacija (s vježbama orijentacije na terenu), specijalizirane aplikacije;
 • Izrada turističkih paketa;
 • Osnove fiziologije i prehrane;
 • Prva pomoć;
 • Zakonska regulativa;
 • Osnove o biciklima: vrste, dijelovi, položaj tijela, podešavanje, e-bike;
 • Tehnike vožnje;
 • Poligon;
 • Terenski servis;
 • Destinacijski razvoj outdoor (aktivnog) turizma.

Kroz cijelo vrijeme edukacije rad polaznika vrednovan je u više segmenata (praktično i teoretski), a na kraju se piše završni pismeni ispit. Cjelokupno vrednovanje daje konačnu potvrdu o stečenim vještinama na edukaciji.

Za dodatne informacije te ako ste zainteresirani za održavanje edukacije na Vašem području (izvan Istarske županije), javite se emailom na: martin@irta.hr.

Zainteresirani za pohađanje edukacije u ožujku ove (2024.) godine, pozivaju se da se jave na kontakt email:  martin (at) irta.hr.