O nama

Biciklizam i biciklistički turizam su od primarnog interesa za razvoj turizma, odnosno selektivnih oblika turizma u Istri. Na tom tragu već dugi niz godina surađuju javni i privatni turistički sektor i subjekti u Istri.

Jedna od zadnjih inicijativa svakako je osnivanje DMC odjela Istra bike&outdoor DMC za razvoj cikloturizma, ali i ostalih oblika aktivnog turizma. Na taj se način želi stvoriti sinergija svih subjekata u turizmu Istre, s konačnim ciljem repozicioniranja i restrukturiranja Istre u visokokvalitetnu turističku regiju s turističkom ponudom kroz cijelu godinu.

Biciklistički turizam predstavlja razvojni turistički projekt te je jedan od primarnih turističkih proizvoda Istre s važnom ulogom u strateškom razvoju nove koncepcije turizma Istre. Sa svojim multiplikativnim učincima projekt se izvrsno nadovezao na ostalu turističku i privatnu ponudu Istre - male smještajne objekte (Bike&Bed), bike-boutique hotele, wellness, a također i gourmet-segment turizma Istre - ruralni i vinski turizam, turizam maslinova ulja. Osim toga, u sklopu rada novog DMC odjela, razvija se i Istra trails projekt, www.istria-trails.com, a pripremaju se i ostali.

Na našim web-stranicama možete naći informacije i sadržaje za sve: biciklističkim gostima pripremili smo preko sto biciklističkih staza različitih profila i tipova; možete naći podatke o brojnim afirmiranim utrkama i manifestacijama, a za sve koji imaju potrebu za ostalim uslugama na našim stranicama pripremili smo podatke o pružateljima svih vrsta specijaliziranih usluga.

Zato slobodno zavirite i rabite naše web-stranice kako biste otkrili pravo bogatstvo koje vam Istra nudi kao atraktivna biciklistička regija!