602VOĆNI PUT

Krećemo s parkiralište na početku uspona za stari grad. Krećemo spuštajući se prema Mirni kroz iduća dva kilometra. Kod stare česme skrećemo lijevo na usku asfaltiranu cesticu koja se spušta do Parenzane. Nakon spusta, dolaskom na Parenzanu, skrećemo lijevo, uskoro prolazimo kroz tunel te nakon njega nastavljamo Parenzanom prema Brkaču. Sto metara nakon spajanja na Parenzanu, skrećemo lijevo na zemljani put kojim pored vinograda, malo dalje, ponovo dolazimo do Parenzane i nastavljamo spust po Parenzani. Skrećemo s trase Parenzane desno i nastavljamo spust po makadamskom putu. Skrećemo oštro udesno na uski makadamski put koji nas uskoro dovodi do doline i nastavlja uz manji nasip. Netom prije mostića skrećemo desno i nastavljamo makadamskim putem uz korito rječice, blago se uspinjući kroz brojne voćnjake dolazimo u selo Laze te skrećemo oštro udesno i nastavljamo strmiji uspon asfaltiranom cestom u smjeru Štefanića.
Nakon podužeg uspona, stalno između stabala, mahom trešanja, dolazimo do Kaldira i nastavljamo kroz selo. Glavna cesta se odvaja udesno, a mi nastavljamo pravo nastavljajući uspon asfaltiranom cestom prema selu Prodani. Na prilazu selu nastavljamo desnim odvojkom (ne lijevo prema selu Brtoši). Nakon 100 m, nakon prve kuće, skrećemo desno. Nakon 50 m odvajamo se udesno na kameno-zemljani put kojim se strmo uspinjemo. Na vrhu uspona dolazimo do čistine gdje se križa nekoliko puteva. Nastavljamo istim smjerom spuštajući se makadamskim putem. Dolazimo do asfaltirane ceste i nastavljamo u istom smjeru, prema zapadu (pri spoju na cestu nalijevo). U zavoju se odvajamo pravo na makadamski put kojim se uspinjemo do sela Meluni, prolazimo kroz njega i spuštamo se ponovo do glavne ceste gdje nastavljamo pravo (tj. nadesno).
Dolaskom na glavnu cestu, skrećemo ulijevo i spuštamo se do ponovnog odvojka na makadamski put. Na dnu spusta, odvajamo se desno na makadamski put prema Parenzani. Nakon spoja na Parenzanu nastavljamo desno prema Motovunu (Brkaču).
S asfaltiranog puta skrećemo udesno na zemljani put kojim se uspinjemo između polja do kuća na brežuljku - sela Rodeli. Dolaskom na asfaltiranu cesticu u selu, nastavljamo pravo te uskoro opet prelazimo na makadamski put (stalno s lijeve strane kuća). Na vrhu uspona, na čistini, skrećemo lijevo na zemljani put, njime idemo između oranica sve do šume, spuštamo se uz nju (lijevo) i dolazimo do puta. Dolaskom do puta, skrećemo desno. Nakon 100 metara, na vrhu spusta, skrećemo desno i nastavimo se voziti uz vinograd.
Dolazimo do kuća. Tu skrećemo lijevo i nastavljamo spust između vinograda i ceste.
ALTERNATIVA:
Dolaskom do kuće može se nastaviti pravo, izaći na asfaltiranu cestu i po njoj (nalijevo) nastaviti spust do kraja staze. Na kraju spusta, skrećemo lijevo i nastavljamo uz vinograd do izlaska na asfaltiranu cestu. Na asfaltiranoj cesti skrećemo udesno, prolazimo križanje, nastavljajući pravo, te za 400 m dolazimo do konačne točke naše staze.

Naglasci

Smještaj - Bike & Bed

Smještaj - Bike hotels

Trgovine

Servis

Nema rezultata za zadane kriterije

Natrag na pretragu

Napomena: Karta i staze na terenu informativnog su karaktera te ih se koristi na vlastitu odgovornost