252STAZA RIMSKIH PUTEVA

Krećemo sa trga u Balama prema zapadu. Na raskrsnici idemo preko glavne ceste Bale - Rovinj pored nogometnog igrališta i pizzerie (restorana). Skrećemo lijevo na makadamski put. 
Skrećemo desno i prolazimo pored zgrade. Skrećemo desno prije kamenoloma (kave). Raskršće poljskih puteva. Skretanje udesno vodovodnom trasom. Lijevo staza za Barbarigu (Mandriol). Ravno pa blago udesno staza za Colone i Stanciju Meneghetti. Spajanje na cestu Bale - Colone, skretanje ulijevo za Colone.
Prolazak rampe za San Polo. Skretanje udesno na makadam i cestu za Stanciju Garzotto. 
Skretanje udesno na makadam, pored ceste oznaka lovišta. Pratiti poljski put koji se kasnije spaja na vodovodnu trasu. Spajanje na cestu Bale - Colone, skretanje ulijevo za Bale. Samo pratimo asfaltnu cestu i ne skrećemo nigdje. Samo ravno pored restorana i prema Balama. Prelazimo cestu Bale - Rovinj i skrećemo udesno prema centru Bala. Dolazimo natrag na trg La Musa - centar Bala.
NAPOMENA:
Staza se može podijeliti na dva dijela: nizbrdo i cestom uzbrdo do centra Bala. Dio staze koji ide preko polja vrlo je neprohodan (blatan) u kišnim uvjetima. Jedan dio staze je dosta neuredan pa ga treba sanirati.

Naglasci

Smještaj - Bike & Bed

Smještaj - Bike hotels

Trgovine

Servis

Prijevoz

Napomena: Karta i staze na terenu informativnog su karaktera te ih se koristi na vlastitu odgovornost