620Duhići-Karojba-Duhići

Biciklistička staza Duhići – Karojba – Duhići spaja općinu Tinjan i općinu Karojbu. Započinje, kao što je već rečeno, u Duhićima od kojih asfaltiranom površinom idemo prema Muntrilju. Na raskrižju skrećemo desno te na idućem raskrižju nastavljamo ravno do boćarskog igrališta. Kraj njega skrećemo desno u smjeru groblja i crkve svetog Roka. Nakon što prođemo groblje, nastavljamo ravno do prvog raskršća na kojemu skrećemo lijevo na makadam. Makadamskim putem dolazimo do sela Brčići te skrećemo lijevo prema selu Rajki. U Rajkima srećemo desno i nakon 40 metara skrećemo desno. Poljskim putem nastavljamo do prometnice, prolazimo prvo raskrižje nastavljajući ravno, a na drugom raskrižju skrećemo desno. Prolazimo kraj lokve Pajićke te nastavljamo ravno prema selu Jurići, gdje se staza ponovno spaja na asfalt. Prometnicom nastavljamo prema Kveštima. Na prvome raskrižju odvajamo se od asfalta i nastavljamo makadamskim putem u smjeru sjevera sve do spoja s asfaltiranom površinom koja spaja sela Kvešti i Muntrilj. Na spoju nastavljamo do Kvešti i nastavljamo ravno po makadamskom putu. Na raskrižju skrećemo desno i slijedimo poljski put do odvojka za vrh Glogovac na kojemu skrećemo lijevo i uskim se poljskim putem penjemo do vrha, na kojemu se nalazi raskrižje gdje skrećemo lijevo. Nastavljamo poljskim putem, a zatim prelazimo na makadamski put sve do izvora Badavca.

Tu skrećemo lijevo pa zatim desno. Pratimo makadamski put do spoja s prometnicom Z5042 te skrećemo desno. Vozimo do prvog raskrižja na kojemu, također, skrećemo desno na makadamski put koji vodi sve do mjesnog groblja i crkve svetog Andrije. Uz groblje nastavljamo ravno na makadamski put, skrećemo desno i nakon 50 metara skrećemo lijevo na poljski put. Poljski put pratimo sve do vrtače Gavranik i Sopajac i nastavljamo pratiti makadamski put do prvog raskrižja, na kojemu skrećemo desno uz Kurbino i Jelino brdo te se spajamo na prometnicu. Na raskrižju skrećemo desno i uz selo Jurasi nastavljamo prometnicom do raskrižja prema Duhićima. Nastavljamo voziti ravno po makadamu i slijedimo makadam do lokacije cilja, odnosno do mjesta gdje smo i započeli svoju vožnju.

Atrakcije uz stazu:

- Crkva svetog Roka

- Lokva Pajićka

- Vrh Glogovac

- Izvor Badavca

- Ponikva Sopajac ili Veliki dol

- Crkva svetog Andrije

Naglasci

Smještaj - Bike & Bed

Smještaj - Bike hotels

Trgovine

Servis

Nema rezultata za zadane kriterije

Natrag na pretragu

Napomena: Karta i staze na terenu informativnog su karaktera te ih se koristi na vlastitu odgovornost