326ULIKE

Desno na glavnu cestu koja vodi prema restoranu Girotondo. Lijevo na glavnu cestu koja ide prema željezničkoj stanici. Lijevo na glavnu cestu koja ide prema Rovinju. Lijevo preko glavne ceste. Skrenuti lijevo kroz naselje. Skrenuti desno. Produžiti ravno. Produžiti ravno. Skrenuti desno. Produžiti ravno prema glavnoj cesti. Skrenuti lijevo na glavnu cestu. Skrenuti desno prema Gajanu. Na raskržiju skrenuti lijevo na bijelom putu. Skrenuti desno na asfaltiranu cestu. Skrenuti lijevo prema naselju Krnjaloža. Skrenuti lijevo kroz naselje. Skrenuti lijevo. Skrenuti lijevo. Skrenuti desno na bijelu cestu. Skrenuti lijevo prema naselju. Skrenuti desno prema Mandriolu. Skrenuti lijevo. Skrenuti lijevo. Skrenuti desno na asfaltiranu cestu. Skrenuti lijevo na bijelom putu. Skrenuti desno prema St. Meneghetti. Skrenuti lijevo pored vodovoda. Skrenuti lijevo prema St. Meneghetti. Produžiti ravno. Skrenuti desno kroz naselje Betiga. Skrenuti desno na prvom raskrziju i odmah lijevo na drugom. Skrenuti lijevo na glavnu cestu. Skrenuti desno prema Peroju. Skrenuti lijevo na bijelom putu. Skrenuti desno prema crkvi Sv. Foške. Skrenuti lijevo po poljskom putu. Skrenuti desno na prvom raskrziju i odmah desno na drugom raskrziju. Skrenuti lijevo. Skrenuti desno prema lokvi. Skrenuti lijevo nakon lokve. Produžiti ravno. Skrenuti desno na asfaltiranu cestu. Skrenuti lijevo. Skrenuti lijevo prema laganom hupseru. Skrenuti desno prema mjestu od kuda smo krenuli.      

Naglasci

Smještaj - Bike & Bed

Smještaj - Bike hotels

Trgovine

Servis

Prijevoz

Napomena: Karta i staze na terenu informativnog su karaktera te ih se koristi na vlastitu odgovornost