328DRAGONERA

Skrenuti lijevo na glavnu cestu. Skrenuti desno na raskržiju ispred Konzuma. Skrenuti desno na glavnu cestu. Skrenuti lijevo i nakon toga na raskržiju skrenuti desno. Produžiti ravno kroz raskršće. Skrenuti desno prema Peroju. Skrenuti desno. Produžiti ravno. Skrenuti desno na bijelu cestu. Skrenuti lijevo. Skrenuti desno prema naselju Batvači. Skrenuti lijevo. Produžiti ravno. Skrenuti lijevo po bijelom putu. Skrenuti lijevo. Skrenuti desno prema lokvi. Skrenuti lijevo. Na raskržiju skrenuti lijevo. Skrenuti desno na bijelu cestu. Skrenuti desno na asfaltiranu cestu. Skrenuti desno. Produžiti ravno pored restorana Girotondo. Skrenuti lijevo na mjestu od kuda smo krenuli.  

Naglasci

Smještaj - Bike & Bed

Smještaj - Bike hotels

Trgovine

Servis

Prijevoz