514DOLINOM MIRNE I BRAČANE

Galerija fotografija

Start iz Mašimove škuje u pravcu Mosta, nakon prelaska Mosta preko rijeke Mirne nastavlja se uz lijevu stranu korita rijeke Mirne sve do Minjere.
Na Minjeri se prelazi cesta za Sovinjak i nastavlja dalje uz lijevu stranu korita rijeke Mirne do Rušnjaka.
U Rušnjaku je novoizgrađeni prijelaz preko Mirne, prelazi se rijeka i odmah nastavlja uz drugu stranu korita Mirne u pravcu Buzeta.
Vozi se cijelo vrijeme uz Mirnu sve do restorana Old river. Prelazi se glavna cesta Buzet - Istarske toplice i nastavlja dalje po asfaltiranoj cesti u pravcu Opatije i Škuljari sve do Mažinjice.
U Mažinjici se prelazi glavnu cestu i nastavlja u pravcu sjevera prema naselju Sveti Duh. Kod crkvice Sv.Duha skreće se desno, te se prolaskom kraj zgrade društvenog doma u Sv.Duhu nastavlja ravno po šumskom putu sve do izlaska u naselje Štrped.
U Štrpedu se skreće lijevo prema naselju Kortina gdje se nakon prvih kuća nastavlja dalje prema makadamu koji vodi do bivše tvornice Irsa.
Dolaskom na glavnu cestu skreće se lijevo u pravcu Buzeta, te odmah nakon prelaska mostića nastavlja dalje uz lijevu stranu potoka prema Mala Hubi. Prelazi se asfaltna cesta za Kajine i nastavlja dalje u pravcu Srnegle. Izlaskom na glavnu cestu, prelazmo cestu i nastavlja se kraj pročistača otpadnih voda sve do korita rijeke Mirne gdje se skreće lijevo i nastavlja sve do Mosta i izlaska na asfalt, nakon kojeg se zatvara krug prema mjestu starta na Mašimovoj škuji.

Naglasci

Smještaj - Bike & Bed

Smještaj - Bike hotels

Trgovine

Servis

Nema rezultata za zadane kriterije

Natrag na pretragu

Napomena: Karta i staze na terenu informativnog su karaktera te ih se koristi na vlastitu odgovornost