509PUT BISKE

Start je u Svetom Ivanu ispod viadukta ispred konobe Sv.Ivan, vozi se prema naselju Pintori gdje se skreće na staru makadamsku cestu za Selca.
Prolaskom kraj boćališta u Selcima skrećemo desno, slijedi prelazak preko državne ceste, nastavljamo ravno, u naselju Selca se nastavlja ravno na makadamsku cestu koja ide ravno zemljanim i šumskim putem u pravcu Roča/Cunjske vale sve do izlaska na širok makadamski put koji vodi iz Čiriteža prema kamenolomu Kuk.
Izlaskom na cestu za kamenolom skrećemo desno gdje slijedi uspon za kamenolom, prije kraja uspona skrećemo lijevo prema naseljima Martinačići i Kuhari. U Kuharima nastavljamo asfaltom prema naselju Blatna Vas, nakon nekoliko stotina metara skrećemo sa asfalta desno na šumski planinarski put za Hum.
Izlaskom na asfalt (cesta za Kotle) nastavlja se lijevo prema naselju Brnobići, kod crkvice kraj Glagoljskog Lapidarija u Brnobićima skrećemo desno Alejom Glagoljaša za Hum.
Nakon Huma krećemo prema parkiralištu kraj groblja, sa lijeve strane groblja nastavljamo ravno, izlazimo na asfalt, nakon 200m skrećemo lijevo kraj odmorišta Žakna Jurja prema naseljima Benčići i Brižac. Nakon nekoliko stotina metara skrećemo lijevo i kreće spust u Humsku valu, pred kraj spusta skrećemo desno prema naselju Malinci u pravcu Kotli.
Dolaskom u Kotle nastavljamo planinarskim, šumskim putem zapadno u pravcu Buzeta, pratimo oznake, slijedi tri prelaska preko rijeke Mirne. Nakon trećeg prelaska preko Mirne nastavljamo kratkim usponom za selo Pengari, skrećemo desno i nastavljamo ravno širokim makadamskim putem uz korito rijeke Mirne.
Dolaskom na most preko Mirne nastavljamo ravno prema naselju Sveti Ivan. Nakon Buzetske pivovare na raskrižju skrećemo desno, dolazimo na mjesto polaska ispred konobe Sveti Ivan.

Naglasci

Smještaj - Bike & Bed

Smještaj - Bike hotels

Trgovine

Servis

Nema rezultata za zadane kriterije

Natrag na pretragu

Napomena: Karta i staze na terenu informativnog su karaktera te ih se koristi na vlastitu odgovornost