618Jure Grando

Biciklistička kružna staza počinje u mjestu Kringa, dužine od 27,7 km i 330 m ukupne visinske razlike. Zbog konfiguracije terena i tehničkih karakteristika staze, svrstavamo je u srednje teške staze, označene žutom bojom. Staza je povezuje obronke Limske drage sa samim podnožjem doline, kroz koju prolazi sve do skretanja prema Baratu te križanju ostalim biciklističkim stazama vodi do mjesta Kanfanar.

Prvi dio staze vodi nas kroz uređenu makadamsku stazu (koja je ujedno i pješačka) te nakon otprilike 600 metara dolazimo do zahtijevnijeg spusta koji nas vodi direktno u podnožje drage. Nastavljamo vožnju po pretežito položenom terenu sa zemljanom podlogom i šumskim puteljcima, otprilike 7 kilometra sve do uspona koji nas širokim makadamskim putem u dužini od 4,3 km vodi do mjesta Barat. U predjelu Barata prolazimo dijelovima šumskim i makadamskim putevima preko Rajkove Stancije na asfaltiranu lokalnu  cestu koja Kringa – Radetići koju koristimo u dužini od 200 metara da bi ponovno skrenuli na makadamski put koji vodi prema selu Hrvatini. U mjestu Hrvatini skrećemo kratkim dijelom na lokalnu prometnicu Kringa – Sv. Lovreč, koju napuštamo nakon 100 metara te se preko sela Gregorci i Pavletići šumskim i makadamskim putem krećemo prema Jelovcima te Piškovoj Stanciji, zatim prema Vitasima i Pajcima gdje ulaskom na makadamski put slijedi lagani uspon, dužine oko 2,5 kilometra do povratka u Kringu.

Treba napomenuti da ova staza prolazi kroz raznolike krajolike tipične za ovo područje Istre te da se velikom većinom trase vozi putevima pokrivenim vegetacijom te je pogodna i za vožnju u ljetnim mjesecima.

Što se tiče povezivanja sa ostalim postojećim biciklističkim stazama treba istaknuti da je ova staza koncipirana na način da povezuje staze općina: Kanfanar (271,273), Sv. Lovreč (616) i Tinjan (615) te na taj način unutrašnjost sa obalom pošto se staze Sv. Lovreča i Kanfanara povezuju sa stazama Rovinja (201) i Vrsara (174).

Naglasci

Smještaj - Bike & Bed

Smještaj - Bike hotels

Trgovine

Servis

Nema rezultata za zadane kriterije

Natrag na pretragu

Napomena: Karta i staze na terenu informativnog su karaktera te ih se koristi na vlastitu odgovornost