103OBITELJSKA VIŽINADA

Tura kreće iz Vižinade trasom nekadašnje uskotračne željeznice Parenzane, zatim prelazimo glavnu cestu i makadamom krećemo prema selu Bajkini i dalje prema Kašteliru.  Na turi prolazimo kroz brojna tipična istarska sela sa kamenim kućama, maslinike, vinograde, šume kestena i područja sjeverno mediteranske makije. Kod sela Ohnići ponovno se priključujemo na Parenzanu kojom se vraćamo nazad u Vižinadu.  Tura uglavnom vodi  po poljskim putevima i makadamu pa preporučamo korištenje brdskih bicikala.

Mjesta kroz koja staza prolazi:

-        Vižinada, Bajkini, Ohnici, 

POI:

-        Parenzana, Vižinada

Naglasci

Smještaj - Bike & Bed

Smještaj - Bike hotels

Trgovine

Servis

Prijevoz

Napomena: Karta i staze na terenu informativnog su karaktera te ih se koristi na vlastitu odgovornost