332NEZAKCIJ

Iz Muntića se kreće pored župne crkve Sv.Jerolima nizbrdo prema lokvi Runjan na izlazu iz naselja. Makadamskom cestom dolazimo do parkinga Nezakcija bogatog arheološkog nalazišta iz prapovjesnog razdoblja na čijem se lokalitetu nalazi muzejski objekt sa informativnom zbirkom i suvenirnicom.
Stazom se nastavlja asfaltom prema naselju Valtura na čijem se trgu nalazi neogotička crkva Sv.Ivana. Vožnja se nastavlja nizbrdo prema stanciji Sladonja, te dalje uzbrdo prema Muntiću, te našem cilju crkvi Sv. Jerolima. Tijekom vožnje pružaju se vidici na prekrasnu prirodu te povjesne lokalitete.

Naglasci

Smještaj - Bike & Bed

Smještaj - Bike hotels

Trgovine

Servis

Prijevoz

Napomena: Karta i staze na terenu informativnog su karaktera te ih se koristi na vlastitu odgovornost