329STARE BAZILIKE

Desno na glavnu cestu koja vodi prema restoranu Girotondo. Desno na glavnu cestu koja ide prema Pazinu. Desno na glavnu cestu koja vodi prema Barbanu. Produžiti ravno. Skrenuti lijevo na bijelom putu te nakon toga odmah skrenuti desno. Nastaviti ravno. Nastaviti ravno. Skrenuti lijevo na asfaltiranu cestu. Na glavnu cestu skrenuti lijevo prema Vodnjanu. Produžiti ravno. Skrenuti lijevo pored restorana Girotondo. Skrenuti lijevo na mjestu di smo krenuli. 

Naglasci

Smještaj - Bike & Bed

Smještaj - Bike hotels

Trgovine

Servis

Prijevoz

Napomena: Karta i staze na terenu informativnog su karaktera te ih se koristi na vlastitu odgovornost