Uvjeti i pravila

VALAMAR TERRA MAGICA 2015


UVJETI NASTUPANJA I PRAVILA UTRKE
 

Naziv utrke:Istria Valamar Terra Magica 2015
Datum održavanja utrke: 12-17. 5. 2015
Vrsta utrke: etapni timski MTB maraton
Format utrke: XCP, prema UCI pravilima za etapne MTB maratone
Područje održavanja: Istra
Mjesto domaćin: Rabac

Organizator: Srk Alba, Presika 51a, Labin
Službena web stranica utrke: www.istra-terramagica.com
Službena Facebook stranica utrke: www.facebook.com/terramagica
Službena e-mail adresa utrke: terramagica@srk-alba.hr 

 

1. OPĆA PRAVILA

1.1. Valamar Terra Magica ("Utrka") manifestacija je u organizaciji SRK Albe ("Organizator"), a sastoji se od 5 etapa ("Etapa")
1.2. Utrka  je rekreativna, timska, etapna utrka organizirana u skladu sa UCI pravilima za etapne MTB maratone (XCP)
1.3. prilikom prijave natjecatelj organizatoru ustupa na korištenje svoje osobne podatke (ime i prezime, adresa i mjesto stanovanja, datum rođenja, spol, kontakt podatke, itd.) u svrhu potreba organizacije utrke
1.4. prijava je osobna, te nije prenosiva na druge osobe
1.5. prijavom na Utrku  natjecatelj prihvaća sadržaj ovih Uvjeta nastupanja i pravila Utrke te stječe pravo nastupa na utrci
1.6. natjecatelj je prilikom prijave organizatoru dužan predočiti osobnu iskaznicu ili drugi vjerodostojni dokument u svrhu identifikacije
1.7. organizator zadržava pravo provjere podataka navedenih u prijavnici

2. NATJECATELJI I KATEGORIJE

2.1. ukupan broj natjecatelja na Utrci ograničen je na 100 timova.
2.2. na Utrci mogu nastupati isključivo prijavljene i punoljetne osobe prema važećim zakonima zemlje čiji je natjecatelj stanovnik, kao i prema zakonima Republike Hrvatske (osobe koje su na dan 12.05.2015. starije od 18 godina)
2.3. natjecatelji mogu nastupati u jednoj od ukupno tri timske kategorije: muški, ženski, mješoviti
2.4. prijavljenim natjecateljima organizator izdaje startni broj kojeg su natjecatelji dužni imati istaknutog na biciklu za cijelo vrijeme trajanja natjecanja

3. TEHNIČKA ISPRAVNOST BICIKALA

3.1. natjecatelji moraju koristiti tehnički ispravan i siguran brdski bicikl, te brinuti o ispravnosti bicikla za cijelo vrijeme trajanja maratona
3.2. bicikl mora pogonjen isključivo ljudskom snagom
3.3. bicikl mora odgovarati svim ostalim propisanim UCI standardima koji se odnose na brdski bicikl
3.4. organizator ili sudac utrke zadržavaju pravo isključenja iz utrke natjecatelja sa neispravnih, nesigurnim ili neodgovarajućim biciklom

4. ZDRAVSTVENO STANJE NATJECATELJA

4.1. natjecatelj mora biti fizički i zdravstveno spremna osoba za sudjelovanje na utrci i dugotrajno izlaganje naporu, što, u slučaju traženja organizatora, moraju moći dokazati liječničkom potvrdom zdravstvenog stanja
4.2. natjecatelj koji pokazuje vidno loše zdravstveno stanje može od strane doktora ili stručne osobe biti isključen iz daljnjeg natjecanja

5. OBVEZNA I PREPORUČENA OPREMA I ODJEĆA NATJECATELJA

5.1. u obveznu opremu natjecatelja spada: biciklistička kaciga, mobilni telefon (uključen za vrijeme trajanja utrke), svjetiljka, osnovni paket prve pomoći, zviždaljka.
5.2. u preporučenu opremu spadaju: GPS uređaj, alat i pribor za otklanjanje osnovnih kvarova na biciklu
5.3. natjecatelj je dužan za vrijeme trajanja utrke imati odjeću i obuću prilagođenu vremenskim uvjetima

6. PRAVILA PONAŠANJA TIJEKOM UTRKE

6.1. natjecatelj je dužan voditi brigu o sigurnosti sebe i drugih natjecatelja
6.2. natjecatelj je dužan utrkivati se prema načelima sportskog fair-playa
6.3 natjecatelj je dužan pružiti i/ili potražiti prvu pomoć uočenom ozlijeđenom natjecatelju
6.4. natjecatelj je dužan poštivati glasovne, znakovne, i na drugi način izdane naredbe organizatora, sudaca i angažiranih službi sigurnosti na terenu
6.5. sporiji natjecatelji dužni su brže od sebe propuštati na siguran način, na mjestima gdje je to moguće

7. KRETANJE TRASOM UTRKE 

7.1. natjecatelj se u svakom trenutku natjecanja mora kretati označenom trasom utrke.
7.2. kretanje izvan trase utrke dozvoljeno je samo uz odobrenje i uputu organizatora ili djelatnika službi na terenu
7.3. kretanjem izvan trase utrke ili nepoštivanjem izdanih uputa o kretanju izvan trase utrke natjecatelj se automatski diskvalificira iz utrke
7.4 etape i trasa utrke objavljene su na službenim web stranicama utrke, te će u prikladno vrijeme biti dostupne i kao GPS trag za korištenje u GPS uređajima

8. KRETANJE TRASOM UTRKE NA JAVNIM PROMETNICAMA

8.1 dio trasa Utrke uključuje kretanje javnim prometnicama koje mogu i ne moraju biti zatvorene za promet
8.2. o zatvaranju javnih cesta za promet u svrhu sigurnog prolaska natjecatelja odlučuje MUP RH, u skladu sa svojim sigurnosnim procjenama
8.3. natjecatelj je u slučaju kretanja javnim prometnicama otvorenim za promet obavezan poštovati prometne znakove, upute redara i službi, stanje u prometu, pridržavati se važećih prometnih propisa u Republici Hrvatskoj, te pri tom ne ometati ostale natjecatelje u prometu
8.4. u nepreglednim zavojima te sekcijama spusta  uvijek treba biti spreman kočiti te očekivati promet u suprotnom smjeru.

9. MJERNJE VREMENA

9.1. mjerenje vremena vrši Stotinka d.o.o., pravna osoba ovlaštena za usluge mjerenja vremena
9.2. mjerenje vremena vrši se po etapama (rezultat etape), a ukupno vrijeme (rezultat utrke) zbroj je vremena pojedinačnih etapa
9.3. za rezultat etape utrke nekog tima uzima se ostvareno vrijeme etape sporijeg člana tima
9.4. dva člana tima u cilj svake etape moraju ući s međusobnim vremenskim razmakom ne većim od 2 minute
9.5. ukoliko je vremenski razmak ulaska u cilj članova tima veći od 2 minute, tim gubi plasman, uz mogućnost nastavka natjecanja izvan konkurencije, bez prava na učešće u nagradnom fondu
9.6. rezultati etapa i ukupni rezultati utrke prikazani su online na službenoj stranici http://stotinka.hr/hrv
9.7. u svrhu mjerenja vremena natjecatelju će biti izdan mjerni čip

10. PRIJAVE

10.1  prijave se vrše isključivo elektronski, ispunjavanjem prijavnog obrasca na web stranici http://stotinka.hr/hrv
10.2. prijava se smatra potpunom ispunjavanjem prijavnog obrasca i uplatom startnine
10.3. lista prijavljenih natjecatelja objavljuje se na službenoj web stranici
10.4. zaprimanjem 100 potpunih prijava zatvara se postupak prijava 

11. LISTA ČEKANJA

11.1. nakon prikupljenih 100 prijava organizator može otvoriti listu čekanja
11.2. iz liste čekanja popunjavati će se lista natjecatelja u slučaju odustajanja od natjecanja prijavljenih natjecatelja
11.3. postupak prijave na listu čekanja organizator će objaviti na službenoj web stranici utrke

12. START ETAPE I UTRKE

12.1. točno vrijeme i lokacija starta svake etape utrke određuje se Programom natjecanja koji će biti objavljen na službenoj web stranici utrke
12.2. organizator zadržava pravo raspoređivanja natjecatelja na pojedine startne pozicije (boxove), sukladno kategorijama natjecanja i broju natjecatelja
12.3. mjerenje vremena utrke svakog natjecatelja i stavke etape utrke započinje njegovim prolaskom kroz startnu liniju

13. ZAVRŠETAK ETAPE I UTRKE

13.1. trajanje svake etape vremenski je ograničeno, što uključuje i kontrolna vrata na trasi utrke
13.2. natjecatelj/tim koji završi sve tri etape unutar vremenskog ograničenja završava natjecanje i ostvaruje ukupni rezultat utrke
13.3. natjecatelj/tim koji ne završi etapu u vremenskom roku diskvalificira se iz daljnjeg natjecanja
13.4. natjecatelj/tim koji kroz kontrolna vrata ne prođe u zadanom vremenskom roku diskvalificira se iz daljnjeg natjecanja
13.5. mjerenje vremena utrke svakog natjecatelja i svake etape utrke prestaje njegovim prolaskom kroz ciljnu liniju

14. ODUSTAJANJE PRIJE POČETKA UTRKE

14.1. u slučaju odustajanja od utrke do dana 02.04.2015. natjecatelju će biti vraćen iznos startnine i ugovorenih dodatnih nematerijalnih usluga umanjen za 10%
14.2. u slučaju odustajanja od utrke do dana 05.05.2015. natjecatelju će biti vraćen iznos startnine i ugovorenih dodatnih nematerijalnih usluga umanjen za 20%
14.3. u slučaju odustajanja od utrke nakon dana 05.05.2015. natjecatelj nema pravo na povrat novca za startninu i ugovorene dodatne nematerijalne usluge
14.4. u slučaju odustajanja od utrke natjecatelj nema pravo na povrat novca za sve dodatne materijalne usluge koje je ugovorio (poput narudžbe dresa ili power paketa), ali ima pravo njihovo preuzimanje ili dostavu o vlastitom trošku
14.4. odustajanje od utrke zaprima se isključivo pismeno, putem elektroničke pošte, na adresu terramagica@srk-alba.hr

15. ODUSTAJANJE ZA VRIJEME UTRKE

15.1. odustajanje za vrijeme utrke moguće je u svakom trenutku
15.2. o svom odustajanju natjecatelj je dužan obavijestiti organizatora ili djelatnike službi na terenu
15.3. u slučaju odustajanja natjecatelj je dužan pričekati upute organizatora ili službi na terenu o njegovom daljnjem kretanju, odnosno transportu
15.4. za natjecateljem koji ne prođe ciljnom ravninom ili kontrolnim vratima, ne obavijesti organizatora ili djelatnike službi na terenu o svom odustajanju, ili ne poštuje uputu o daljnjem kretanju iz prethodne točke pokreće se potražna akcija, na trošak natjecatelja
15.5. natjecatelj nije dužan čekati upute organizatora ili djelatnika službi na terenu o njegovom daljnjem kretanju u slučaju da se nastavi kretati trasom utrke
15.6. odustajanjem od utrke natjecatelj ne ostvaruje pravo povrata novca za startninu i sve dodatne ugovorene usluge
15.7. odustajanjem jednog od člana tima daje pravo drugom članu nastavka sudjelovanja u utrci, ali se njegov dosadašnji i daljnji rezultat tretira i prikazuje kao rezultat pojedinca izvan konkurencije
15.8 član tima koji nastavi utrku kao pojedinac ne ostvaruje pravo na učešće u nagradnom fondu

16. ZONE OSVJEŽENJA I TEHNIČKE ZONE

16.1. na trasi svake etape organizator će postaviti jednu ili više samoposlužnih zona osvježenja, u kojim će natjecateljima biti ponuđena prikladna hrana, voda i osvježavajući napici, no ne garantira da će hrane biti do prolaska svih natjecatelja
16.2. mjesto tehničke zone znat će se unaprijed, a samo mjesto na trasi bit će označeno znakom i oznakom duljine do početka iste
16.3.hranu i vodu natjecatelji mogu preuzeti od pratećeg osoblja bilo gdje na stazi, no osoblje mora stajati uz kraj ceste. Zabranjeno je dodavanje iz pratećeg vozila. Pri preuzimanju hrane i pića nije dozvoljeno blokirati prolazak ostalim natjecateljima.
16.4. tehničke zone u kojima natjecatelji mogu obavljati popravke bicikala biti će postavljene na startu/cilju svake etape, osim na cilju zadnje etape

17. PRITUŽBE I SUDAČKE ODLUKE

17.1. pritužbe na suđenje, mjerenje vremena, ponašanje drugih natjecatelja podnose se usmeno sucu utrke, na kraju ili početku svake etape utrke
17.2. suca utrke imenuje organizator
17.3. sudac svoju odluku izriče nakon obavljenih konzultacija
17.4. u slučaju da je natjecatelj nezadovoljan odlukom suca, daje mu se pravo u roku od 15 dana od dana završetka utrke pismeno, na službenu email adresu uputiti prigovor na suđenje
17.5. organizator se obvezuje razmotriti prigovor i u roku od 15 dana na njega dati pismeni odgovor
17.6. pismeni odgovor organizatora konačni je odgovor na kojeg natjecatelj nema pravo žalbe

18. KAZNE I SANKCIJE ZA NATJECATELJE

18.1. organizator zadržava pravo upozorenja, vremenske kazne i diskvalifikacije iz natjecanja natjecatelju koji ne poštuje ovdje navedena pravila
18.2 upozorenja izriče sudac utrke ili organizator za/ukoliko: startni broj nije postavljen na bicikl ili nije vidljiv, start sa krive startne pozicije, ometanje drugih natjecatelja, pridržavanje za motorna vozila u pokretu, nepridržavanje prometnih propisa, bacanje ili ostavljanje smeća na trasi utrke
18.3. vremensku kaznu i njenu visinu izriče sudac utrke ili organizator za: ometanje drugih natjecatelja, pridržavanje za motorna vozila u pokretu, nepridržavanje prometnih pravila
18.4. diskvalifikaciju izriče sudac utrke ili organizator u slučajevima propisanim ovim Pravilima, među koje spadaju: kretanje izvan trase utrke, nepoštivanje uputa o sigurnom kretanju, startanje sa neispravnim biciklom, vožnja bez propisan opreme natjecatelja, opasna ili agresivna vožnja, prijetnje i vrijeđanje drugih natjecatelja ili osoba u organizaciji maratona, nezavršavanje etape utrke.

19. NAGRADNI FOND

19.1. fond nagrada je praktični, sastoji se od nagrada sponzora
19.2  vrijeme i mjesto ceremonije dodijele nagrada biti će propisani Programom utrke i objavljeni na službenoj stranici događaja

20. PODLOŽNOST PROMJENAMA

20.1. organizator zadržava pravo promjene trase maratona u svakom trenutku, u skladu sa procjenom sigurnosti kretanja određenim područjem.
20.2. organizator zadržava pravo promjena ovih Uvjeta nastupa i pravila utrke do 01.05.2014. O tim izmjenama prijavljene natjecatelje će obavijestiti putem službene web stranice i pismenim putem elektroničke pošte
20.3. ukoliko se natjecatelj ne slaže sa promjenama Uvjeta nastupa i pravila utrke, ima pravo odustajanja od natjecanja u roku od 5 dana od dana objave promjena, te povrata cjelokupno uplaćenog novca 

21. OTKAZIVANJE UTRKE

21.1. organizator zadržava pravo otkazivanja, odgode ili prekida utrke ili etape utrke u slučaju više sile, nepredviđene situacije, ili u slučaju narušavanja sigurnosti natjecatelja
21.2. u slučaju otkazivanja, odgode ili prekida utrke ili etape utrke natjecatelji nemaju pravo na naknadu štete
21.3. u slučaju otkazivanja utrke natjecatelji imaju pravo na povrat uplaćenog iznosa startnine i neiskorištenih dodatnih usluga u cijelosti

22. IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI ORGANIZATORA

Svaki natjecatelj/natjecatelji Utrke svojim sudjelovanjem prihvaća niže navedene uvjete:
22.1. natjecatelj ovom izjavom potvrđuje da na Utrci nastupa isključivo na vlastitu odgovornost, svjestan da sudjelovanje na ovoj utrci predstavlja potencijalnu opasnost koja uključuje rizik od raznih vrsta tjelesnih ozljeda i moguću smrt
22.2. natjecatelj prihvaća da Organizator  nije odgovoran za bilo koji oblik štete prema njemu nastao sudjelovanjem na natjecanju, posredno, neposredno, izdvojeno ili povezano, izazvan vlastitom nepažnjom i krivnjom, ili nepažnjom i krivnjom drugih natjecatelja ili trećih osoba, prije, za vrijeme ili nakon spomenutog natjecanja
22.3. natjecatelj odgovoran je za bilo koji oblik štete prema trećim osobama koju je prouzročio ili kojoj je doprinio vlastitom nepažnjom ili krivnjom
22.4. natjecatelj dužan je za vrijeme trajanja maratona, te neposredno prije i poslije istog, poštivati službeno objavljena pravila, upute o sigurnom kretanju, i uvjete nastupa izdanih od strane organizatora, te upute sudaca, redara i osoba angažiranih u organizaciji maratona na terenu
22.5. natjecatelj odriče se prava sudskim putem potraživati od organizator naknadu bilo kojeg oblika štete nastale sudjelovanjem naUtrci
22.6. za sve sporove nadležan je stvarno nadležan sud, prema zakonima Republike Hrvatske