O EU projektu

Bila jednom jedna...

Tako započinju gotovo sve bajke, a tako može i ona o probuđenoj "uspavanoj ljepotici" Parenzani, kojoj su neku novu svrhu odlučili podariti Istarska županija i Grad Kopar, kandidirajući projekt pod nazivom Parenzana – Put zdravlja i prijateljstva na EU fondove kroz program prekogranične suradnje.

Naime, Istarska županija potpisala je s delegacijom Europske komisije u Republici Hrvatskoj Ugovor o bespovratnim sredstvima kojeg financira Europska unija u okviru prvog poziva za projektne prijedloge Programa za susjedstvo Slovenija – Mađarska – Hrvatska u sklopu inicijative INTERREGIIIA koji se financira iz sredstava CARDS2004.

Glavni cilj projekta bio je revitalizacija trase stare željezničke pruge Parenzane, putem integrirane turističke ponude i dugoročne prekogranične suradnje. Ciljevi su realizirani osposobljavanjem 60-tak kilometara trase stare željezničke pruge na području općina Vižinada, Karojba, Motovun, Oprtalj, Grožnjan, te gradova Buje i Umaga, koja do sada nije bila u funkciji, te njenom prenamjenom u biciklističku i pješačku stazu. Istovremeno, slovenski partner osposobio je 20-tak kilometara trase na području Republike Slovenije.

Glavna svrha izrade ove brošure o Parenzani jest promocija i edukacija, s obzirom na činjenicu da velik broj budućih korisnika trase Parenzane, bez obzira da li kao biciklist, pješak ili samo zainteresirani o toj temi, zapravo nije upućen, ili je vrlo malo, o njezinom zemljopisnoj, povijesnoj i etničkoj vrijednosti koja proizlazi iz činjenice da je Parenzana povezivala tri države i njihove nacionalne manjine.

Upravo ova zadnja komponenta, u segmentu informiranja javnosti o projektu, vrlo je važna Europskoj uniji, koja ovaj projekt financira, te o svim rezultatima koji jesu i koji će tek proizaći iz projekta, a posebno o važnosti stare željezničke pruge Parenzane, koja je kroz ovaj projekt pretvorena u biciklističku i pješačku stazu, čime joj daje novu funkciju i važnost.

Uspavanoj ljepotici podarena je nova mladost!